Experts in bedrijfsovernames & financieringen

Bedrijfsfinanciering

De banken en andere financiers blijven kritisch op uw plannen en zullen hoge eisen blijven stellen aan de informatievoorziening. Nog meer dan in het verleden is een goede voorbereiding op kredietaanvragen belangrijk. En nog vaker dan in het verleden zullen creatieve combinaties moeten worden gevonden tussen traditionele bankfinanciering, objectfinanciering, risicodragend vermogen en andere financieringsbronnen, zoals crowdfunding.

Finpact heeft vele jaren ervaring in het begeleiden van kredietaanvragen voor ondernemingen.

Wij begeleiden u bij financiering voor onder andere:

 • Investering in vastgoed
 • Investering in machines en productieapparatuur
 • Groeifinanciering en werkkapitaalfinanciering
 • Bedrijfsovername, waaronder Management Buy Out en Management Buy In
 • Liquiditeitstekort

Wij begeleiden u bij het verkrijgen van:

 • Bankfinanciering
 • Risicodragend vermogen
 • Factoring
 • Vastgoedfinanciering
 • FinanciĆ«le lease
 • Operationele lease
 • Overige financieringen

Wij werken volgens een vast en gestructureerd stappenplan.

Onze aanpak bestaat uit:

 • Vooronderzoek
 • Verzorgen van de financiering
 • Nazorg

Het vooronderzoek geeft u in korte tijd inzicht in de haalbaarheid van het verkrijgen van de financiering.